Encyklopedi projekt

Det stora företaget för år 120 Vid mitten av 2021-konferensen, vid 20-årsjubileet för COVNA, lade grundaren Hong fram ett mål: den stora planen

COVNA Salong

Leds av COVNA Industrial Automation Co., Ltd., samorganiserat av provinsiella och kommunala miljöskyddsföreningar och inhemsk benchmarking enterpri

COVNA Handelshögskolan

COVNA School of Business För att hjälpa små och medelstora utrikeshandelsföretag att ta vara på enorma affärsmöjligheter och snabbt växa till "ex"

Internationell utställning

COVNA One Belt One Road / Gemensam utställning hemma och utomlands Med fler och fler branschutställningar är kostnaden för att skaffa utställare och besökare också